oswiadczenie - Lajkonik Bus

Przejdź do treści
Pasażer w wieku poniżej 12 lat może podróżować jedynie pod opieką osoby dorosłej. Pasażer w wieku od 12 roku życia do 15 roku życia może podróżować samodzielnie, pod warunkiem wypełnienia oświadczenia przez rodzica (lub opiekuna prawnego) o zgodzie na samo0dzielną podróż małoletniego. Oświadczenie należy pobrać, wydrukować i wcześniej wypełnić a podpisać osobiście przy kierowcy. Oświadczenie można pobrać tutaj - oświadczenie o samodzielnej podróży małoletniego). Pasażer w wieku powyżej 15 roku życia może podróżować samodzielnie.
© Adam Lis 2012-2024
LAJKONIK Bus
Wróć do spisu treści