reklamacje, uwagi - lajkonikbus_pl_2021

Przejdź do treści

Menu główne:

INFO/FAQ
Wszelkie skargi, reklamacje, uwagi i sugestie przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Reklamację należy wysłać listem, pocztą tradycyjną (na adres: LAJKONIK Sp.J., Tomasz Cieślik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus, Widoma 36, 32-095 Iwanowice) lub w wiadomości e-mail (na adres uwagi@lajkonikbus.pl). W reklamacji należy podać szczegółowy opis sytuacji, datę, godzinę oraz kierunek trasy. Osoba reklamująca musi podać imię i nazwisko oraz numer telefonu do siebie. Nie przyjmujemy reklamacji telefonicznych.
© Adam Lis 2012-2021
LAJKONIK Bus
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego