pasażer - Lajkonik Bus

Przejdź do treści
Pasażer zobowiązany jest do zachowania porządku oraz niezakłócania podróży pozostałym Pasażerom. Pasażer utrudniający wykonywanie Przejazdu kierowcy lub współpasażerom, zakłócający porządek publiczny, a także stwarzający zagrożenie w trakcie jazdy może zostać zmuszony do opuszczenia autokaru na najbliższym możliwym przystanku (np. Miejsce Obsługi Podróżnych na autostradzie). W takim przypadku Pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny za Bilet. W wyjątkowych sytuacjach kierowca ma prawo wezwać Policję.

Zabronione jest spożywanie przez Pasażera pokarmów (np. lody, zapiekanki, hamburgery, itp.) oraz napojów (np.: soki, kawa, herbata itp. w kubkach lub puszkach itp.) mogących zanieczyścić pojazd lub innych Pasażerów. Zabrania się palenia papierosów (w tym e-papierosów) oraz spożywania alkoholu i środków odurzających. Kierowca ma prawo odmówić przewozu Pasażera znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze. Wyjątek stanowią psy przewodnicy asystujący osobie niepełnosprawnej. Pies asystujący osobie niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych (ochronnych - Podstawa prawna art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U.z 2010 Nr 64, poz.399).).

Każdy pasażer zobowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa, jeżeli Przejazd odbywa się autokarem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa.

Pasażer w wieku poniżej 12 lat może podróżować jedynie pod opieką osoby dorosłej.
© Adam Lis 2012-2024
LAJKONIK Bus
Wróć do spisu treści